Datasikkerhed

Erklæring fra uafhængig revisor.

Erklærings afgivelse i forbindelse med overholdelse af persondataloven og tilhørende bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstalninger med senere ændringer pr. 12. april 2017

Revisor erklæring om datasikkerhed