Datasikkerhed

Erklæring fra uafhængig revisor.

Erklæringsafgivelse i forbindelse med overholdelse af persondataloven og tilhørende bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstalninger med senere ændringer i perioden 01-04-2017 til 31-03-2018.

ISAE 3000-II

Revisorerklæring om datasikkerhed